Verifikasi dan Validasi Data Kesiapan Belajar

Table
Jumlah Satuan Pendidikan (semua)
Menurut Status Verval Kesiapan Belajar
Tiap Kecamatan di Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

No. Kecamatan Status Kesiapan Belajar (Sudah Lapor) Status Verval Belum Lapor Σ Total
Siap Belum Siap Proses Disetujui Ditolak Jumlah %
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Kec. Banding Agung 0 0,00 28 49,12 28 49,12 0 0,00 0 0,00 29 50,88 57
2 Kec. Pulau Beringin 0 0,00 17 40,48 17 40,48 0 0,00 0 0,00 25 59,52 42
3 Kec. Muaradua Kisam 0 0,00 27 54,00 27 54,00 0 0,00 0 0,00 23 46,00 50
4 Kec. Muaradua 1 1,20 38 45,78 39 46,99 0 0,00 0 0,00 44 53,01 83
5 Kec. Simpang 0 0,00 17 54,84 17 54,84 0 0,00 0 0,00 14 45,16 31
6 Kec. Buay Sandang Aji 0 0,00 19 44,19 19 44,19 0 0,00 0 0,00 24 55,81 43
7 Kec. Buay Runjung 0 0,00 10 26,32 10 26,32 0 0,00 0 0,00 28 73,68 38
8 Kec. Buay Pemaca 0 0,00 36 39,56 36 39,56 0 0,00 0 0,00 55 60,44 91
9 Kec. Mekakau Ilir 0 0,00 14 35,90 14 35,90 0 0,00 0 0,00 25 64,10 39
10 Kec. Kisam Tinggi 0 0,00 14 26,42 14 26,42 0 0,00 0 0,00 39 73,58 53
11 Kec. Kisam Ilir 0 0,00 6 26,09 6 26,09 0 0,00 0 0,00 17 73,91 23
12 Kec. BPR Ranau Tengah 0 0,00 21 41,18 21 41,18 0 0,00 0 0,00 30 58,82 51
13 Kec. Warkuk Ranau Selatan 0 0,00 33 64,71 33 64,71 0 0,00 0 0,00 18 35,29 51
14 Kec. Runjung Agung 0 0,00 16 53,33 16 53,33 0 0,00 0 0,00 14 46,67 30
15 Kec. Sungai Are 0 0,00 5 17,86 5 17,86 0 0,00 0 0,00 23 82,14 28
16 Kec. Sindang Danau 0 0,00 10 35,71 10 35,71 0 0,00 0 0,00 18 64,29 28
17 Kec. Buana Pemaca 1 3,03 15 45,45 16 48,48 0 0,00 0 0,00 17 51,52 33
18 Kec. Tiga Dihaji 1 4,00 8 32,00 9 36,00 0 0,00 0 0,00 16 64,00 25
19 Kec. Buay Rawan 0 0,00 18 46,15 18 46,15 0 0,00 0 0,00 21 53,85 39
Total 3 0,36 352 42,16 355 42,51 0 0,00 0 0,00 480 57,49 835